جریمه ۲۰ میلیون پوندی عربستان بخاطر همسر مخفی ملک فهد

سیاسی

دادگاه عالی انگلیس امروز سه شنبه با محکوم شناختن «عبدالعزیز» فرند ملک فهد، در مورد شکایت یک زن، وی را به پرداخت ۲۰ میلیون پوند محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، دادگاه عالی انگلیس به نفع «جنان حرب» رای داد و بدین ترتیب عبدالعزیز محکوم به پرداخت ۲۰ میلیون پول و استرداد دو دستگاه آپارتمان در لندن به این زن شد.

ماجرا از این قرار است که جنان حرب همسر مخفی «ملک فهد» پادشاه سابق عربستان، بوده و از آنجا که خاندان سلطنتی عربستان حاضر به پرداخت حق و حقوق وی نبوده، این زن که شهروند انگلیس محسوب می شود شکایتی را مطرح کرده و دادگاه به نفع وی رای داده است.

حرب در شکایت به دادگاه عالی بریتانیا اعلام کرد که از سال ۱۹۶۸ زمانی که تنها ۱۹ سال داشته و  فهد وزیر کشور عربستان بوده است به شکل مخفیانه به همسری او در آمده بود.

گویا قرار بود که در ازای پنهان ماندن ازدواج ملک فهد با این زن، دو دستگاه آپارتمان و مبلغی پول به وی پرداخت شود اما به دلیل امتناع عبدالعزیز از این کار، جنان حرب شکایت خود را مطرح کرده است.

کد N1015551