فیلم/ ارتش سوریه در ۲ کیلومتری فرودگاه نظامی «کویرس»

سیاسی

بین الملل: نیروهای ارتش سوریه در ادامه پیشروی های خود در نبرد با تروریست های تکفیری به ۲ کیلومتری فرودگاه نظامی کویرس نزدیک شده اند.

فیلم/ ارتش سوریه در ۲ کیلومتری فرودگاه نظامی «کویرس»بین الملل: نیروهای ارتش سوریه در ادامه پیشروی های خود در نبرد با تروریست های تکفیری به ۲ کیلومتری فرودگاه نظامی کویرس نزدیک شده اند.

کد N1015101