آمریکا؛ همچنان شیطان بزرگ/۶

کوهکن:مراسم۱۳آبان فریادعلیه نفوذباشد/فریب رفتارهای آمریکارانخوریم

سیاسی

نایب رئیس جبهه پیروان با بیان اینکه برخی سیاسیون فریب رفتار شکلی آمریکایی‌ها را می‌خورند گفت: به حکم عقل و تدبیر مراسم امسال بزرگداشت ۱۳ آبان باید فریاد علیه نفوذ باشد.

محسن کوهکن نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تا زمانی که هیچ تغییری در ماهیت رفتار آمریکائیها مشاهده نکنیم، نمی توانیم نسبت به آنها اطمینان داشته باشیم، اظهار کرد: یکی از اشتباهاتی که برخی سیاسیون نسبت به رفتار غربی ها و آمریکائیها دارند، این است که فریب رفتار شکلی آنها را می خورند و بعد متوجه می شوند که اشتباه کرده اند.

وی افزود: متاسفانه این افراد مجدداً مسیر اشتباه را تکرار می کنند؛ ما باید در ارتباط با آمریکا به هیچ عنوان فریب رفتار شکلی آنها را نخوریم و به محتوای رفتار آمریکائیها توجه کنیم.

کوهکن تصریح کرد: تا زمانی که رفتار آمریکائیها ماهیتاً عوض نشود، که تغییر این رفتار بسیار بعید است زیرا این تغییر مولفه های بسیاری دارد، ما باید حواسمان جمع باشد که فریب مسائل ظاهری آنها را نخوریم.

نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری تاکید کرد: تا وقتی که ماهیت رفتاری آنها تغییر نکرده، معنا و مفهومش این است که ما به عنوان کشوری که در جبهه مقابله با آمریکائیها هستیم، همچنان در معرض تهدید آنها قرار داریم.

وی با اشاره به شرایط دوران پسابرجام خاطرنشان کرد: پس از ماجرای برجام، مسئله ای که رهبر معظم انقلاب مطرح کردند و به انحای مختلف در صحبت های سیاسیون و مقامات امنیتی آمریکائیها هم بوده است، بحث نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است.

کوهکن گفت: به حکم عقل و تدبیر و با توجه به فرمایشات رهبری، مراسم امسال بزرگداشت ۱۳ آبان باید فریاد علیه نفوذ باشد.

نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری افزود: اگر می خواهیم در مسیری که حرکت می کنیم آسیبی نبینیم، باید در جوانان، دانشجویان و نخبگان یک طوفان فکری تحت عنوان مصون سازی در مقابل نفوذ راه بیندازیم. این حرکت نباید تحت هیچ عنوان انفعالی باشد بلکه باید کاملاً آفندی صورت بگیرد.

وی ادامه داد: آنجایی که حرکت های ما در ارتباط با سیاستهای‌مان در قبال آمریکا آفندی بوده، شعار مرگ بر آمریکا مطرح شده است و زیر سایه این شعار با همین مشی و شیوه، مسائل و واقعیت هایی که مربوط به ماهیت رفتاری آمریکا است، برای مردم تبیین شده است.

کوهکن اظهار کرد: مراسم امسال ۱۳ آبان اگر چنانچه کمترین تغییر و تضعیفی نسبت به گذشته داشته باشد، یک پیام برای آمریکائیها دارد و آن اینکه آنها امیدوار می شوند که بتوانند با تغییر رفتار شکلی خود و نه ماهیت رفتاری، ذائقه مردم را تغییر دهند، خود را تطهیر کنند و برگ برنده ای را در این میان به دست آورند.

نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: مراسم امسال ۱۳ آبان باید باشکوه برگزار شود تا آمریکائیها پیام آن را بگیرند و متوجه شوند که با داستان برجام چیزی حل نشده است و اگر می خواهند مسائل خود را با ما حل کنند، باید موقعیت رفتاریشان را تغییر دهند.

کوهکن خاطرنشان کرد: اگر چنانچه قوی‌تر، محکم‌تر، با شعار رساتر مرگ بر آمریکا گفته شود و همچنین بحث های مربوط به ۱۳ آبان و برنامه های آمریکایی‌ها برای نفوذ تبیین شود، آنها متوجه خواهند شد که ما فریب ظاهر آنها را نمی‌خوریم و می دانیم که در این میدان هم دست آنها را خوانده ایم و هم یک مصونیت به جامعه می دهیم تا جای پایی برای آنها باز نشود.

 

کد N1014914