حسین مرعشی:تندروها د انتخابات سروصدای زیادی خواهند داشت اما برد با آنها نیست

روزنامه شرق به نقل از حسین مرعشی نوشت:تندروها سروصدای بسیاری خواهند داشت اما در شرایط امروز ایران و سیاست‌هایی که دولت میانه‌رو دولت یازدهم در پیش گرفته و همچنین تأیید مقام معظم رهبری از نتایج مذاکرات، فکر می‌کنم در این دوره مؤثر نباشند.

 البته بااین‌همه نباید جریان یا گروهی را از مشارکت سیاسی منع و محدود کرد. باید قضاوت و داوری مردم را ملاک عمل سیاسی قرار داد. فکر می‌کنم خوب است گروه‌های مختلف ازجمله گروه‌های تندرو، به اندازه سهمی که در سبد آرای مردم دارند، در انتخابات حضور پیدا کنند. این گروه نباید سهم اکثریت را از آنِ خود کند، بلکه باید سهم خود در سطوح مختلف مدیریت را داشته باشد.
[span]1717

کد N1014255