فیلم/دستاوردهای ارتش سوریه در درعا

سیاسی

بین الملل: ارتش سوریه در ادامه پیشروی های خود در درعا المحطه نیز بر مناطق جدید مسلط شد و تلفات و خسارات زیادی به تروریست ها وارد کرد.

مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند.
فایل آن‌را از اینجا دالود کنید:

 

کد N1013955