پادشاه مغرب خواستار تشکیل اتحادیه مغرب عربی شد

ایرنا نوشت: محمد ششم پادشاه مغرب از عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر خواست روابط دو جانبه را تا سطح آرمان های مردمی و ملی دو کشور بالا ببرد و برای ایجاد اتحادیه مغرب عربی تلاش کند.

پایگاه خبری رای الیوم روز دوشنبه گزارش داد، پادشاه مغرب به مناسبت شصتمین سال انقلاب آزادی الجزایر علیه استعمار فرانسه پیام دوستانه ای خطاب به رئیس جمهوری الجزایر ارسال کرد.

روابط بین الجزایر و رباط به دلیل درگیری در باره مساله صحرا بحرانی و مرزهای بین دو کشور از سال 1994 تاکنون بسته است.
مغرب ازسال 1975، بحش عمده صحرای باختری را تحت کنترل خود قرار داده واین منطقه را که دارای جمعیت پراکنده درباریکه ای بیابانی است وازذخایر بالقوه فسفات ؛ نفت و همچنین ماهیگیری برخوردار است جزئی از خاک خود می داند.

ولی جبهه پولیساریو ( جبهه مردمی برای آزادی ساقیه الحمراء و وادی الذهب )که تحت حمایت الجزایر قرار دارد از مدتها پیش خواستار استقلال این منطقه شده و متجاوز از بیست سال پیش قبل از یک همه پرسی مورد انتظار در باره آینده سیاسی که هرگز انجام نشد ، در منطقه تشکیل شده است.

مغرب در سال 1984 پس از آنکه اتحادیه افریقا جمهوری دمکراتیک عربی صحراوی اعلام شده از سوی پولیساریو را به عنوان یک عضو خود پذیرفت از این سازمان خارج شد.
درگیری بین مغرب و جبهه پولیساریو که تا سال 1991 ادامه داشت با امضای توافق آتش بس با نظارت سازمان ملل متوقف شد.
رباط بر حقانیت خود در سلطه بر منطقه صحرا تاکید دارد و پیشنهادی به عنوان راه حل ارائه داده مبنی بر این که این منطقه حکومت خودمختار تحت حاکمیت مغرب داشته باشد .
در همین حال جبهه پولیساریو خواستار برگزاری همه پرسی برای تعیین سرنوشت این منطقه شده و الجزایر از این طرح استقبال کرده است .

52261

کد N1013204