اردوغان:‌ ملت ترکیه به برقراری ثبات در کشور رأی داد

واحد مرکزی خبر نوشت: به گزارش خبرگزاری رویترز از استانبول، حزب حاکم عدالت و توسعه در این انتخابات موفق شد به پیروزی غیر منتظره ای دست پیدا کند و حکومت ترکیه پس از این انتخابات بار دیگر تک حزبی شد.

اردوغان پس از اقامه نماز در مسجدی در استانبول با بیان این مطلب به خبرنگاران گفت : «‌ملت ترکیه در رای گیری روز اول نوامبر به نفع برقراری ثبات رای دادند ، پس بیایید همه با هم یکی و برادر باشیم و ترکیه ای متحد را شکل دهیم. »‌

اردوغان با این همه ضمن انتقاد شدید از عملکرد رسانه های جهانی در انتقاد از وی گفت : « آیا درک شما از دموکراسی این است؟‌ حالا حزبی با کسب پنجاه درصد از آرا در ترکیه به قدرت رسیده است و جهان باید به این انتخاب احترام بگذارد ولی من چنین بلوغ فکری را در رسانه های جهان مشاهده نمی کنم. «‌

به موجب نتایج اولیه شمارش آرا ، حزب عدالت و توسعه در انتخابات دیروز حدود پنجاه درصد از آرا را کسب کرد که برای کسب 316 کرسی از مجموع 550 کرسی پارلمانی کافی است و این نتایج حتی برای محافل داخلی این حزب دور از انتظار بود.
اردوغان پیشتر نیز گفته بود نتایج این انتخابات پیامی به پ ک ک در نواحی آشوب زده جنوب شرق ترکیه است که امکان همزیستی میان خشونت و دموکراسی وجود ندارد.

52261

کد N1013203