روایت حسام الدین آشنا از تماس خبرنگار صدا و سیما/ خبر انتشار می دهند یا اتهام؟

روزنامه ایران در ستون «دیگه چه خبر خود نوشت؟» حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری در یک گروه تلگرامی نوشت: «امشب 9 آبان 1394 ساعت 18 خانمی به نام ذبیح‌پور تماس گرفت و گفت از اخبار 30 و 20 برای مصاحبه در مورد یک مطلب تلگرامی زنگ می‌زند.

پرسیدم چه مطلبی؟ گفت در یک گروه آمده که مشاور رئیس جمهوری در یک جلسه رسمی چنین و چنان گفته است. پرسیدم در کدام گروه؟ به نقل از چه کسی؟ جواب داد شما تکذیب می‌کنید یا تأیید؟ از او اصرار و از من استفسار. سر آخر گفت ما کاری نداریم؛ ما خبر را منتشر می‌کنیم. برایم آموزنده بود که آیا این انتشار خبر است یا انتشار اتهام؟»

2727

 

 

کد N1012773