پرونده حمایت برخی افراد از تجمع های غیرقانونی اصفهان به دادگاه ویژه روحانیت رفت

ایرنا نوشت:محرکان اصلی تجمع‌های اصفهان شناسایی شده و نیروهای اطلاعاتی استان، مشغول تکمیل پرونده آنها و ارسال به مراجع ذی‌ربط هستند.

کد N1012749