آخرین نتایج شمارش آرای انتخابات ترکیه/حزب حاکم پیشرو است

سیاسی

بر اساس آخرین نتایج شمارش آراء حزب عدالت و توسعه با کسب ۵۳.۴ درصد از آراء شمارش شده پیشتاز است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شمارش آرای انتخابات پارلمانی ترکیه که ساعت ۱۷ به وقت ترکیه به پایان رسیده است حکایت از پیشرو بودن حزب حاکم عدالت و توسعه دارد.

بنا بر این گزارش، حزب حاکم عدالت و توسعه توانسته است ۵۳.۶ از آرای  شمارش شده را به دست آورد و به دنبال آن حزب جمهوری خلق.۴  ۲۰ درصذ ، حزب حرکت ملی ۱۱ درصد و حزب دموکراتیک خلق ها ۱۱.۱ درصد آرای را کسب کنند.

تا کنون آرای ۴۴.۱ درصد آرای ماخوذه شمارش شده است.

خبر در حال تکمیل است

کد N1012562