کوثری مطرح کرد:

تاثیر خط مشی شورای انقلاب یمن در سیاست‌های منطقه‌ای روسیه

سیاسی

عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به سفرهای شورای انقلاب یمن به کشورهای روسیه، عراق و آمریکای جنوبی گفت: در این سفرها خط مشی انقلاب یمن بازگو می‌شود و در تصمیم‌گیری های منطقه ای روسیه تاثیر مثبت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در برنامه "رویداد" با اشاره به سفر هیأت یمنی به تهران گفت: آنها آمده اند که نظرات خود را ارائه دهند تا هیچ موضوعی بصورت مبهم باقی نماند و تصمیمات آینده با آگاهی اتخاذ شود.

وی با اشاره به دیدار سفر شورای عالی انقلاب یمن با رئیس مجلس و اعضای کمیسیون امنیت ملی اظهار کرد: این تیم نظرات خود را دقیقا بازگو می کنند و نظرات ما را نیز جویا می شوند که چه نگاهی نسبت به انقلاب یمن داریم. همچنین اقداماتی که باید صوت گیرد، بیان می گردد.

کوثری استفاده از مجالس کشورهای اسلامی را از جمله محورهای مذاکره نام برد و افزود: مواضع یمنی ها اظهار و بررسی می شود و آنجا که مجلس شورای اسلامی باید همراه با مجالس کشورهای اسلامی و غیراسلامی حضور یابد، اقداماتی صورت می گیرد تا حرکتی به نفع مردم انجام شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: آن ها آمده اند که نظرات خود را ارائه دهند و مسائل را با دقت باز کنند تا موضوعی بصورت مبهم باقی نماند که اگر تصمیمی بخواهد صورت گیرد، با آگاهی انجام شود.

وی همچنین به سفرهای این گروه به کشورهای روسیه، عراق و امریکای جنوبی اشاره کرد و در این راستا گفت: این سفر بدین معناست که خط مشی انقلاب یمن بازگو می شود و وقتی این مسئله برای مسئولین روسیه مطرح شد، به زعم خودشان اثرات خوبی داشت.

کوثری افزود: این اظهارات از سوی انقلابیون یمن برای مقامات روسیه، در تصمیم گیری کلان و در حوزه شورای امنیت و نیز قدرت وتوی روسیه تاثیر مثبت خواهد داشت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: سیاست کلان حضرت امام-ره- و مقام معظم رهبری مبنی بر این بود که ما در مقابل مردم مظلوم در مقابل زورگویان دفاع می کنیم و سیاست مان دقیقا بر این اساس است.

کوثری خاطرنشان کرد: مردم یمن مظلوم واقع شده اند و امریکا و کشورهای عربی بی آنکه بخواهند مشکلی را مطرح کنند، به یکباره به مردم بی دفاع و خانواده ها حمله می کنند و این ها برای ما قابل قبول نیست.

کد N1012441