پارلمان افغانستان خواستار لغو پیمان امنیتی کابل-واشنگتن است

سیاسی

نمایندگان پارلمان افغانستان خواستار بازنگری و لغو پیمان امنیتی کابل ـ واشنگتن شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، پس از افزایش درگیری ها در ولایت های مختلف افغانستان، نماینگان پارلمان این کشور با انتقاد از آمریکا خواستار بازنگری و لغو پیمان امنیتی کابل ـ واشنگتن شدند. به عقیده نمایندگان پارلمان افغانستان، آمریکا به مفاد پیمان نامه عمل نکرده و نیروهای امنیتی افغان را تجهیز نکرده است.

برخی از نمایندگان با انتقاد از امریکا خواستار لغو این پیمان و امضای قرار داد جدید با روسیه شدند. نمایندگان تاکید کردند آمریکا در اجرای تعهداتش صداقت ندارد و بهتر است از روسیه درخواست پشتیبانی نظامی گردد.

«عبدالرئوف ابراهیمی»، رئیس پارلمان افغانستان در واکنش به لغو پیمان امنیتی و درخواست تجهیز نظامی از روسیه گفت: اشرف غنی باید طرح سیاست خارجی را برای تصویب به پارلمان بفرستد.

کد N1012243