برگزاری همایش «مشارکت سیاسی زنان» با تاکید بر نقش احزاب و گروه های سیاسی

همایش «مشارکت سیاسی زنان» با تاکید بر نقش احزاب و گروه های سیاسی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا ) همایش «مشارکت سیاسی زنان» با تاکید بر نقش احزاب و گروه های سیاسی از سوی گروه جامعه شناسی زنان و جنسیت (مطالعات زنان) انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می شود .

مشارکت سیاسی زنان با تاکید بر نقش احزاب و گروه های سیاسی با حضور زهرا نژاد بهرام (جامعه شناس و پژوهشگر) ، ضرورت مشارکت سیاسی زنان، چرا و چگونه با حضورفاطمه راکعی (عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات فرهنگی) از جمله محورهای این همایش است که در روز دوشنبه 18 آبان 94 ساعت 17 الی 19 در سالن جلسات انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می شود .

انتهای پیام

کد N1012108