تایید 5 اساسنامه توسط شورای نگهبان

شوراي نگهبان

شورای نگهبان 5 اساسنامه را مورد تایید قرار داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اساسنامه شرکت هواپیمایی کیش (سهامی خاص) که با اصلاحاتی در جلسه هفتم مرداد ماه به تصویب هیات وزیران رسیده است، در جلسه مورخ 1394/08/06 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تایید اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران

اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم شهریور ماه به تصویب هیات وزیران رسیده است، در جلسه مورخ 1394/08/06 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تایید اصلاح اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت

اصلاح اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت مصوب جلسه مورخ چهاردهم مرداد ماه هیات وزیران، در جلسه مورخ 1394/08/06 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تایید اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ماکو (سهامی خاص)

اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ماکو (سهامی خاص) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم مرداد ماه به تصویب هیات وزیران رسیده است، در جلسه مورخ 1394/08/06 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تایید اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه انزلی(سهامی خاص)

اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه انزلی(سهامی خاص) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم مرداد ماه به تصویب هیات وزیران رسیده است، در جلسه مورخ 1394/08/06 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

انتهای پیام

کد N1011536