فیلم/ پیشروی چشمگیر ارتش سوریه در حومه حلب

سیاسی

بین الملل: نیروهای ارتش سوریه در ادامه نبرد با گروه های تروریستی و تکفیری پیشروی های چشمگیری را در حومه حلب به دست آوردند.

فیلم/ پیشروی چشمگیر ارتش سوریه در حومه حلببین الملل: نیروهای ارتش سوریه در ادامه نبرد با گروه های تروریستی و تکفیری پیشروی های چشمگیری را در حومه حلب به دست آوردند.

کد N1011507