معاون سیاسی سپاه:امریکا به دنبال آن است که با مذاکره،پروژه همراه سازی ایران را اجرا کند

مهر بهنقل از معاون سیاسی سپاه با اشاره به تحولات پسابرجام نوشت: کنار گذاشتن تقابل و رفتن به سمت تعامل در مقطع فعلی آمریکایی ها را به طمع نفوذ و بازگشت به ایران انداخته است.

 

وی هدف آمریکایی ها از نفوذ را تغییر باورهای برآمده از انقلاب برشمرد و خاطرنشان کرد: انقلاب، استکبار ستیزی را به عنوان یک باور مطرح کرده است و آنها می خواهند این را تغییر داده و سازش را جایگزین آن کنند.

معاون سیاسی سپاه گفت: کوتاه آمدن برآمده از روحیات انقلابی نیست و تابوشکنی علیه استقلال طلبی و یا حتی سرزنش استقلال است. در چنین شرایطی پادزهر هدف پلید آمریکایی ها جلوگیری از بزک شدن چهره آن است.

وی خاطرنشان کرد: آمریکایی ها برای نتیجه گیری از جنگ های نیابتی که در منطقه به راه انداخته اند، به دنبال تغییر فضا هستند و می خواهند الگوی مذاکره را جایگزین مبارزه کنند.

سنایی راد با بیان اینکه آمریکایی ها نمی خواهند جمهوری اسلامی الهام بخش مبارزه باشد و به مقاومت اسلامی و ایستادگی کمک کند، تصریح کرد: آنها می خواهند نوعی مذاکره برای کوتاه آمدن و دعوت و همراه سازی جمهوری اسلامی ایران در منطقه را رقم بزنند.

معاون سیاسی سپاه ادامه داد: در چنین شرایطی اگر چنین اتفاقی بیفتد در واقع عمل راهبردی کشور ما در منطقه تضعیف خواهد شد و نیروهای مبارز با این تصور که جمهوری اسلامی در مقابل استکبار کوتاه آمده است دچار یک نوع فطرت و نگرانی خواهند شد که این به ضرر منافع ملی ما است.

وی در پایان گفت: برای پاسداشت از منافع ملی در این برهه از تاریخ، باید استکبارستیزی را دنبال کنیم.

 

17302

کد N1011308