توئیت وزارت خارجه آلمان پس از نشست وین

واحد مرکزی خبر نوشت: وزیر امور خارجه آلمان در چند پیام توئیتری از توافق برای شروع روند سیاسی در سوریه خبر داد.

وزارت امور خارجه آلمان در صفحه توئیتری خود پیام هایی را به نقل از فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان درباره نشست وین منتشر کرد.

براساس این پیام های توئیتری، اشتاینمایر درباره نشست سوریه در وین گفت: هنوز هیچ گشایشی بدست نیامده اما درباره موضوعات مهم توافق بدست آمده است. وی از شروع روند سیاسی تحت نظارت سازمان ملل متحد خبر داد که هدف آن رسیدن به دولت انتقالی و برگزاری انتخابات تحت نظارت سازمان ملل متحد است.

اشتاینمایر افزود: هدف از این روند سازماندهی آتش بس است که اگر به صورت ملی و سراسری در سوریه نباشد به صورت منطقه ای و محلی خواهد بود.

وی افزود : نباید دچار توهم شد چون بخش زیادی از کار باقی مانده است.

5252

کد N1009639