تداوم سیاست های یهودی سازی اراضی فلسطین اشغالی

سیاسی

رژیم صهیونیستی در ادامه سیاست های ضد فلسطینی برای سه شهرک صهیونیستی مجوز صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، نظامیان رژیم صهیونیستی به سوی یک جوان فلسطینی در منطقه التله فرنسیه در بیت المقدس تیراندازی کردند.

از سوی دیگر رادیو رژیم صهیونیستی از مجوز سه شهرک در کرانه باختری اشغالی خبر داد.

این رسانه رژیم صهیونیستی بیان کرد: یکهفته پس از اعطای مجوز ساخت شهرک ایتمار، هم اکنون مجوز سه شهرک جدید یعنی شفوت رحیل، سنسناه و یاکر داده شده است.این شهرک ها قبلا وجود داشته اند اما غیر قانونی محسوب می شدند.

کد N1009320