نظارت شورای عالی امنیت ملی و کمیسیون امنیت مجلس بر روند اجرای برجام

توافق هسته ای ایران و پنج بعلاوه یک برجام ,مجلس نهم

خانه ملت نوشت: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: اجرای برجام را کمیته ای در شورای عالی امنیت و کمیسیون امنیت در مجلس رصد می کنند.

عوض حیدرپور  با رد این موضوع که کمیته ای از سوی مقام معظم رهبری برای نظارت بر برجام تشکیل نشده است، توضیح داد: در یکی از فرازهای نامه مقام معظم رهبری به رئیس جمهور برای اجرای برجام عنوان شد هیاتی برای بررسی اجرای روند برجام تشکیل شود.

نماینده مردم شهرضا در مجلس نهم  ادامه داد: بر اساس توصیه و تاکیدات ایشان این کمیته در شورای عالی امنیت ملی تشکیل می شود نه اینکه زیر نظر شخص ایشان چنین هیاتی نظارت را بر عهده می گیرد.

وی توضیح داد: کمیته مذکور بر اساس اعضا و کارشناسان روند اجرایی شدن برجام را دنبال خواهند کرد تا طرف مقابل بدعهدی نکند و از مسیر تعهدات خود خارج نشوند.

این نماینده مجلس به ابزار نظارتی قوه مقننه نیز اشاره کرد و توضیح داد: علاوه بر اینکه هیاتی در شورای عالی امنیت نظارت را بر عهده دارد مجلس بر اساس وظیفه قانونی که دارد نظارت بر حسن اجرای برجام را دنبال می کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  اظهار داشت: طبق مصوبه اخیر مجلس در خصوص اقدام متناسب و متقابل دولت در برجام، قوه مجریه باید هر سه ماه به کمیسیون امنیت و سیاست خارجی گزارشی از نحوه اجرای برجام ارائه کند.

27220

کد N1009127