یک فعال سیاسی:

کیفیت حضور زنان در مجلس بسیار حایز اهمیت است

یک فعال سیاسی گفت: زنانی باید به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب شوند که بتوانند فعالیتی را برای زنان انجام دهند بنابراین باید گفت که کیفیت بسیار حایز اهمیت است.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عربشاهی فعال سیاسی در دومین گردهمایی سراسری زنان اصلاح طلب که امروز برگزار شد اظهار کرد: تلقی‌های مختلفی در رابطه با مشارکت در مسیر توسعه ملی وجود دارد. کشورهایی مانند چین هنوز وجود دارند که مشارکت مردمی و انتخابات در آن صفر است. درواقع می‌توان گفت که مقدمه توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم در سطح جامعه است.

وی ادامه داد:‌ توسعه فرایند افزایش ظرفیت جمعی برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی در جهت ارزش‌های آن اجتماع است درواقع توسعه باید انتخاب مناطق را گسترش دهد، فرصت های برابر، کارآیی بیشتر، عدالت فراگیر و محیط زیستی پایدار را به بار بیاورد.

وی تصریح کرد: توسعه در راستای خود اتکایی و عدالت اجتماعی است همچنین توسعه با حفاظت محیط زیست و میراث در ارتباط است.

عربشاهی درباره برنامه ریزی آمایش سرزمین خاطرنشان کرد: آمایش به معنای آراسته کردن و در اصطلاح به معنای تعیین توان بالقوه و شایستگی اراضی و یا به عبارت دیگر تعیین مطلوب ترین نوع بهره وری است. آمایش سرزمین از نظر برنامه ریزی در اصل نوعی برنامه ریزی فضایی است که به عنوان مرجع تنظیم دیدگاه درازمدت توسعه به ارائه استراتژیهای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ، قضایی، محیطی و استراتژی کلی توزیع جمعیت و فعالیت در سرزمین می پردازد که هدف آن ایجاد تعادل،‌ توازن و ارائه الگوی توسعه قضایی و درواقع الگوی مطلوب اسکان جمعیت است.

عربشاهی نرخ مشارکت اقتصادی مردان را 63 درصد و نرخ مشارکت زنان را حدود 15 درصد دانست و گفت: درواقع نرخ بیکاری زنان جوان بالای 35 درصد و نرخ بیکاری مردان جوان زیر 15 درصد است.

وی در رابطه با مشارکت سیاسی در کشور گفت: درواقع مشارکت سیاسی در کشور تناسبی با سواد و یا بی سوادی افراد ندارد. همچنین این مشارکت به بحث‌های اقتصادی و اجتماعی مربوط نمی‌شود. درواقع در رابطه با مشارکت سیاسی بیشتر بحث‌های گروهی و قومیتی حایز اهمیت است بنابراین نمی توان گفت که در انتخابات و رای دادن تفاوتی بین زنان ومردان وجود دارد. استان‌هایی مانند تهران و البرز که وابستگی‌های قومی و نژادی کمتر در آن دیده می‌شود درواقع وابستگی ها نیز در انتخابات به ندرت قابل مشاهده است.

عربشاهی در رابطه با حضور نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی گفت: تفاوت‌هایی در رابطه با حضور زنان در مجلس شورای اسلامی وجود دارد. درواقع می توان گفت در دوره ششم مجلس شورای اسلامی بیشترین نمایندگان زن در مجلس حضور داشته و در دوره های هشتم و نهم تعداد زنان در مجلس کمتر دیده شده است.

وی خاطرنشان کرد: البته باید به کیفیت حضور زنان در مجلس شورای اسلامی توجه داشت و ای کاش زنانی به عنوان نمایندگان مجلس انتخاب شوند که اقدام و فعالیتی برای زنان انجام دهند و شاید اگر در مجلس کنونی این تعداد زن هم وجود نداشت اتفاقی هم رخ نمی‌داد لذا کیفیت بسیار حایز اهمیت است.

انتهای پیام

کد N1008487