درخواست وزارت امور مهاجرین افغانستان از آلمان

سیاسی

پس از سخنان مقامات آلمانی در خصوص اخراج پناهجویان افغان، وزارت امور مهاجرین افغانستان از دولت آلمان خواست در این خصوص تجدید نظر کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، مسئولان وزارت امور مهاجرین افغانستان می گویند مهاجرین افغان به دلیل جنگ و ناامنی کشورشان را ترک کرده اند و تمام نقاط کشور حالت جنگ دارد. مقامات افغانستان به همین دلیل از دولت آلمان خواستند در روند اخراج پناهجویان تجدید نظر کند.

از سوی دیگر مقامات آلمان معتقدند در بسیاری از نقاط افغانستان امنیت وجود دارد و آنها می توانند در آن مناطق مستقر شوند.

مقامات آلمان روز گذشته اعلام کردند بسیاری از پناهجویان افغان پذیرش نخواهند شد.

کد N1008045