رای گیری الکترونیکی در یک سوم حوزه های انتخاباتی

ایرنا به نقل از رئیس ستاد انتخابات کشور نوشت: رای گیری در یک سوم حوزه های انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در اسفند ماه امسال به صورت تمام الکترونیکی انجام می شود.

«محمدحسین مقیمی» که معاون وزیر کشور است، در بندرترکمن گفت: دولت اعتبار ماشینی کردن برگزاری انتخابات اسفندماه امسال در یک سوم از حوزه های انتخاباتی کشور را تامین کرد و اکنون زمینه های سخت افزاری اجرای آن در حال فراهم شدن است.

وی بیان کرد: برگزاری انتخابات به شیوه ماشینی با تفاهم مجریان انتخابات و شورای نگهبان به عنوان ناظران انجام می شود.
مقیمی افزود: برگزاری هر دوره از انتخابات شامل 25 مرحله یا فرایند است که 23 فرایند آن الکترونیکی صورت می گیرد و دو مرحله رای گیری و شمارش آرا همچنان به صورت دستی انجام می شود که در انتخابات اسفندماه در یک سوم حوزه های انتخابیه این فرایندها به کامل الکترونیکی اجرا می شود.
معاون وزیر کشور ادامه داد: در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت آزمایشی،در 14 حوزه انتخابات الکترونیکی برگزار شد که امیدواریم وزارت کشور با بهره مندی درست از این تجربه، در راستای الکترونیکی کردن همه حوزه های کشور گام بردارد.
مقیمی گفت: هدف از برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی، حفظ آرای مردم و صیانت از اعتماد رای دهندگان است.

1717

کد N1007664