بی بی سی: مسئله حقوق بشر موجب تنش در روابط انگلیس وعربستان شده است

واحدمرکزی خبر نوشت: بی بی سی گزارش داد موضوع حقوق بشر عامل تنش در روابط انگلیس و عربستان سعودی شده است.

به گزارش شبکه تلویزیونی بی بی سی، شرکتهای سعودی داخل این کشور از جمله شرکتهای رسانه ای می خواهند موفقیتهای خود را به رسانه ها نشان دهند و بگویند ماجرای عربستان سعودی، ماجرای موفقیت است. در واقع تغییرات در نظام محافظه کارانه پادشاهی در عربستان سعودی، بسیار محتاطانه است و متناسب با شرایط موجود این کشور تعریف می شود.
یکی از سرمایه گذاران رسانه ای سعودی در این کشور گفت ما همه می توانیم مرتب درباره ایدئولوژی مجازات اعدام و دیگر انواع دیگر مجازات صحبت کنیم اما مسئله این است که این مجازاتها در همه جای جهان و در بسیاری از کشورهای غربی وجود دارد. اما مسئله این است تا زمانی که عملکرد دستگاههای قضایی کشورها، مستقل و عادلانه باشد و افراد در دادگاه عادل محاکمه شوند، باید به آن احترام گذاشت.
ولی گروههای بین المللی حقوق بشری در جهان مجازاتهای شدید و خشن شریعت اسلامی را از جمله گردن زدن و سنگسار را محکوم می کنند. لندن به ویژه درباره وضع کارول آندره شهروند هفتاد و چهار ساله انگلیسی که در عربستان سعودی زندانیست، نگران است. او به علت داشتن مشروبات الکلی ممکن است به سیصد و پنجاه ضربه شلاق محکوم شود. البته یکی از مقامات انگلیسی گفت او بخشیده خواهد شد. البته در خیابانهای ریاض مردم از اعتراض سفیر عربستان سعودی در لندن به انتقادات دولت انگلیس حمایت می کنند.
یکی از آنها گفت دیپلماتها حرفی را می زنند که مردم می زنند و ما باید جواب انتقادات را بدهیم.
یک نفر دیگر گفت بسیاری از سعودیها به انگلیس سفر می کنند و بسیاری از انگلیسیها هم به اینجا می آیند. بنابراین اگر به دیگران احترام بگذارید، دیگران نیز به شما احترام می گذارند.
برند انگلیسی در عربستان سعودی بسیار محبوب است. عربستان سعودی بزرگترین بازار انگلیس در خاورمیانه است. انگلیس از بزرگترین فروشندگان تسلیحات به عربستان سعودی است. در انگلیس بحثهای زیادی در داخل دولت وجود دارد که آیا نگرانیها از وضع حقوق بشر در عربستان سعودی باید مانع قراردادها با عربستان سعودی شود.
مقامات انگلیسی می گویند آنها همیشه مسائل حقوق بشری را به طور غیرعلنی با مقامات سعودی مطرح می کنند اما تنش جدید میان ریاض و لندن در حالیست که عربستان سعودی نقش مهمی در رهبری تلاشها برای حل بحرانهای منطقه ایفا می کند که از جمله آن تلاشهای جدید برای پایان دادن به جنگ در سوریه است. بنابراین روابط قوی با ریاض بیش از هر زمانی حیاتی به نظر می رسد.

4949

کد N1007629