دیدار کری با هیئت سياست خارجی پیرامون بحران جاری در خاورمیانه

سیاسی

«جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا امروز میزبان هیئت ۲۰ نفره سیاست خارجی پیرامون سیاست خارجی این کشور در منطقه آسیا-اقیانوسیه و نیز بحران های کنونی در خاورمیانه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه آمریکا، «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا میزبان نشستی با حضور هیئت سیاست خارجی خواهد بود. 

این نشست قرار است امروز با هیئت ۲۰ نفره سیاست خارجی در وزارت امور خارجه برگزار شود.

موضوع اصلی این دیدار بحث و گفتگو پیرامون سیاست خارجی آمریکا در منطقه آسیا-اقیانوسیه و نیز بحران های کنونی در خاورمیانه است.

این هیئت ۲۰ نفره به صورت ادواری به ویژه درباره مسائل راهبردی در وزارت امور خارجه آمریکا به برگزاری نشست هایی مبادرت می کنند.

کد N1007617