«بشار اسد»:

با تروریسم باید به عنوان یک پدیده جهانی برخورد کرد

سیاسی

رئیس جمهوری سوریه در جریان استقبال از یک هیئت پارلمانی فرانسه اعلام کرد که با تروریسم باید به عنوان یک پدیده جهانی برخورد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، یک هیئت پارلمانی فرانسه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. بشار اسد در این دیدار تاکید کرد که برخورد با تروریسم و تفکر افراطی باید بر این اساس که یک پدیده جهانی است و مرزها نمی توانند گسترش آن را متوقف کنند صورت گیرد.

وی بر اهمیت نقش نهادها و موسسات فرانسوی به ویژه پارلمان آن در تصحیح سیاست های فرانسه در قبال سوریه تاکید کرد. رئیس جمهوری سوریه افزود: بسیاری از کشورهای منطقه و غرب از جمله فرانسه همواره از تروریسم حمایت می کنند و برای آن یک پوشش سیاسی فراهم می کنند.

بشار اسد در ادامه گفت: علت مشکلات سوری ها در درجه اول تروریسم و تخریب زیرساخت های این کشور است و در درجه دوم محاصره سوریه است. در این دیدار اوضاع سوریه در سایه تروریسم و خطراتی که ترورریسم برای کشورهای منطقه و جهان به همراه دارد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کد N1007451