فیلم/ ادامه حملات هوایی ائتلاف حمله به یمن

سیاسی

بین الملل: حملات جنگنده های ائتلاف حمله به مناطق مختلف یمن برای هشتمین ماه متوالی ادامه دارد.

فیلم/ ادامه حملات هوایی ائتلاف حمله به یمنبین الملل: حملات جنگنده های ائتلاف حمله به مناطق مختلف یمن برای هشتمین ماه متوالی ادامه دارد.

کد N1007424