العربیه نامزد انتخاباتی آمریکا را "زیباروی سوری" خطاب کرد

کد N1007227