تصاویری از آیت الله خاتمی در کنار امام، رهبری، شهید بهشتی و ....

کد N1006947