رئیس کمیسیون صنایع در گفتگو با مهر:

بسته سیاست‌های رونق اقتصادی دولت مُسکنی کوتاه‌مدت است

سیاسی

رئیس کمیسیون صنایع مجلس بسته سیاست‌های رونق اقتصادی را کوتاه‌مدت خواند و گفت: سیاست‌های اقتصادی جدید دولت جنبه مُسکن دارد و اگر با سیاست‌های اصلاحات ساختاری همراه نشود، تاثیرگذار نخواهد بود.

رضا رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بسته رونق اقتصادی که توسط دولت رونمایی شده است، گفت: دولت در ابتدای کار در راستای ایجاد اعتماد برای سرمایه‌گذاری جلوی رشد تورم را گرفت، اما باید نقطه تعادل میان نرخ تورم و رکود مشخص می‌شد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: امروز دولت شعاری را در راستای دستیابی به نرخ تورم یک‌رقمی اعلام می‌کند، این در حالی است که حل مشکل رکود با تورم یک‌رقمی امکان‌پذیر نیست و به عبارت دیگر تورم یک‌رقمی  و خروج از رکود یک پارادوکس است.

نماینده مردم تبریز ادامه داد: شعار دولت در ابتدا دستیابی به تورم ۲۵ درصدی بود، اما امروز شعار جدیدی مبنی بر تک‌رقمی کردن تورم بیان می‌شود.

رحمانی تصریح کرد: اگر قرار باشد دولت میان خروج از رکود و یا کنترل تورم یکی را انتخاب کند، باید خروج از رکود را انتخاب کند، زیرا رکود امروز در کشور ما تبدیل به یک بحران شده است.

وی تورم را بخش اجتناب‌ناپذیر از رونق اقتصادی خواند و گفت: در حالت رونق اقتصادی نیز می‌توان تورم را تا حدود ۲۰ درصد حفظ کرد.

رئیس کمیسیون صنایع گفت: دولت باید مراقبت کند که نقدینگی منجر به تولید کالا شود.

وی ادامه داد: اقدامات امروز دولت به معنای کنترل تورم نیست، بلکه دولت با سیاست‌های انقباضی، نقدینگی را از جامعه جمع کرده و نرخ تورم کاهش یافته است.

رئیس کمیسیون صنایع، اصلاح ساختارهای صنایع و اقتصاد را از اقدامات زیربنایی در ایام رکود خواند و گفت: سیاست‌های رونق اقتصادی دولت بیشتر جنبه مُسکن و کوتاه‌مدت را دارد و اگر این سیاست‌ها توأم با سیاست‌های اصلاح ساختارهای اقتصادی، صنعتی، بروکراسی و کاهش فساد نداشته باشد یا کم اثر خواهد بود و یا آثار ماندگاری نخواهد داشت.

 

 

 

کد N1006561