به چالش کشیدن ادعای چین در دریای چین توسط آمریکا/واکنش چین

سیاسی

واشنگتن پست عبور ناو موشک انداز آمریکایی از ۱۲ مایلی جزایر مورد ادعای چین در دریای چین را به چالش کشیده شدن ادعای مالکیت پکن بر این جزایر خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، چند هفته بعد از اعلام اینکه آمریکا ادعای مالکیت چین بر دو جزیره مصنوعی در دریای چین را به رسمیت نمی شناسد ، یک ناو شکن آمریکایی از فاصله ۱۲ مایلی این دو جزیره عبور کرد.

این روزنامه آمریکایی عبور ناو شکن آمریکایی از این منطقه را به چالش کشیدن ادعای چین در خصوص مالکیت بر این جزایر خواند.

پکن در واکنش به عبور ناوشکن آمریکایی در بیانیه ای اعلام کرد چین به آزادی دریانوردی و پرواز بر اساس قوانین بین المللی محترم می گذارد، اما با وجود این، قاطعانه با هر کشوری که به حاکمیت و امنیت چین به بهانه آزادی دریانوردی و پرواز آسیب بزند مقابله خواهد کرد.

بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها محدوده  ۱۲ مایلی آب های سرزمینی صرفا درباره جزایر طبیعی است  و نه جزایر مصنوعی. برای جزایر مصنوعی تنها یک محدود امنیتی ۵۰۰ متری لحاظ می شود.

کد N1006224