۹۰ درصد از آوارگان سوری پایین تر از خط فقر زندگی می کنند

سیاسی

یکی از مسئولین «شورای آوارگان نروژ» از آلام آوارگان سوری که مقارن با کاهش کمک های نهادهای بین المللی بوده است، خبر داد و اذعان کرد که اوضاع نامناسب آن ها ادامه حیاتشان را با مخاطره مواجه ساخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمایت های پیدا و پنهان محور غربی-عبری-عربی از تروریست ها در سوریه و گسترش اقدامات جنایتکارانه آن ها موجب شد تا تروریست های نیابتی بتوانند بخش هایی از اراضی سوریه و سپس عراق را به اشغال خود درآورده و ماهیت وجودی خود را نه تنها برای افکار عمومی بلکه به اربابان خود نشان دهند.

در این راستا، مصاحبه ای با یکی از مسئولین «شورای آوارگان نروژ»، از تلاش آوارگان سوری برای ادامه حیات، اوضاع نگران کننده آنها در اردن و منطقه خاورمیانه و نیز ابعاد مختلف آن پرده برداشته است.

«کاترین آزبرن» از سال ۲۰۱۲ به عنوان مشاور حمایتی دفتر شورای آوارگان نروژ مشغول فعالیت در این نهاد بوده و از آوارگان آسیب پذیر، بی خانمان و جوامع میزبان آن در منطقه حمایت می کند.  وی همکاری با نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد و سازمان های مردم نهاد ملی و بین المللی در لبنان، فلسطین و افغانستان را طی ۱۰ سال گذشته در کارنامه فعالیت های خود به ثبت رسانده است. آنچه در ادامه می آید، متن این گفتگو است که از نظر خوانندگان آن می گذرد:

براساس آخرین گزارشهای شورای آوارگان نروژدر اردن، قریب به۴۰۰۰ آواره سوری در ماه آگوست به کشور خود بازگشته اند که ازحیث آمار حدود دو برابر تعداد ماه قبل از آن به شمار می آید. وی روند مذکور را نگران کننده می داند.

افزایش بازگشت آوارگان به سوریه با کاهش شدید کمکهای غذایی به آوارگان در اردن همراه بوده است. این امر موجب شد تادر ماه آگوست سال جاری حدود ۲۲۹,۰۰۰ آواره سوری در جوامع میزبان پایین تر از خط فقر محسوب شوند و به همین دلیل علیرغم وجود خطرهای امنیتی جدید چاره دیگری جز بازگشت به سوریه نداشته باشند.

«کاترین آزبورن» درباره اوضاع آوارگان سوری از نظر برخورداری از امنیت، آموزش و امید به آینده خاطر نشان کرد: آوارگان در اردن و سراسر منطقه  تنها برای برخورداری از یک سرپناه و تامین غذای خانواده خود تلاش می کنند. ۹ نفر از هر ۱۰ نفر آواره ی سوری پایین تر ازخط فقر به سر می برند.حرکت آنها در این مسیر نه یک انتخاب، بلکه تلاشی از سر یأس و صرفاً با هدف محافظت از خانواده شان است.

وی در پاسخ به اینکه کدام کشور اوضاع بهتری را برای آوارگان سوری رقم میزند گفت: پس انداز بسیاری از آوارگان در اردن طی ۲سال گذشته صَرف معاش خانواده شان شده و با کاهش کمکهای بشر دوستانه دیگر قادر به تامین نیازهای خود نیستند. تنها در آگوست ۲۰۱۵، ۴,۰۰۰ آواره مجبور شده اند تا خطرات امنیتی بازگشت به سوریه را به جان خریده و یا عازم اروپا شوند. بیش از ۴ میلیون ثبت آواره سوری در منطقه را داشته ایم که لزوم حمایتهای بیشتر از کشورهای همسایه در این خصوص را نشان می دهد. بسیاری از این افراد به ما گفته اند که برای فروش اموال خود در سوریه به این کشور باز می گردند تا بتوانند پول کافی برای سفر به اروپا را از این طریق فراهم نمایند.

این مسئول در شورای آوارگان نروژی درباره آینده آوارگان جوان سوری در بازسازی کشورشان افزود: آوارگان سوری به امید نیاز دارند؛ آنها باید بتوانند به آموزش خود ادامه داده و راههای خوبی برای حمایت از جوامع بی خانمان خود بیابند.

گفتگو: لاچین رضائیان

کد N1006153