• ۴۱بازدید

سفرای کشورهایی از سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا اینگونه به رییس جمهور ایران ادای احترام کردند

وبگردی