سفیر ایران در سازمان ملل:

کاربرد تحریم بعنوان اقدام بازدارنده ناقض اصول حقوق بین الملل است

سیاسی

دهقانی گفت:اعمال تحریم‌ها تنها زمانی مشروعیت دارد که تهدیدی علیه امنیت بین‌المللی وجود داشته باشدو یا عمل تجاوز صورت گرفته باشدکاربرد تحریم به عنوان اقدامی بازدارنده ناقض اصول حقوق بین‌الملل می‌ باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دهقانی سفیر و معاون نمایندگی کشورمان نزد سازمان ملل متحد با سخنرانی در کمیته ششم سازمان ملل متحد به تبیین مواضع جنبش عدم تعهد در زمینه لزوم تقویت اصول اساسی منشور ملل متحد و تقویت چند جانبه گرایی در سازمان ملل پرداخت.

دهقانی که در خصوص موضوع کمیته منشور ملل متحد سخن می‌گفت، ضمن تاکید بر نقش مهم مجمع عمومی به عنوان رکن مهم و سیاستگذار سازمان ملل متحد، از دخالت شورای امنیت در موضوعات مرتبط با مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد انتقاد کرد.

وی بر لزوم انجام اصلاحات در سازمان ملل بر اساس اصول و اهداف منشور ملل متحد تاکید کرد و از کمیته منشور سازمان ملل خواست که ماهیت حقوقی اجرای فصل چهارم منشور ملل متحد در زمینه عملکرد ارکان سازمان ملل متحد را مورد بررسی حقوقی قرار دهد.

دهقانی با انتقاد از تحریم‌های شورای امنیت علیه کشورها گفت: اعمال تحریم‌ها تنها زمانی مشروعیت دارد که تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی وجود داشته باشد و یا عمل تجاوز صورت گرفته باشد. کاربرد تحریم به عنوان اقدامی بازدارنده ناقض اصول و قواعد حقوق بین‌الملل می‌باشد.

وی افزود: تحریم‌ها ابزارهایی کور محسوب می‌شوند که مسائل بنیادین اخلاقی را مطرح کرده و درد و آلام بسیاری را به مردم آسیب‌پذیر کشورهای تحت تحریم تحمیل می‌کنند و به همین دلیل لازم است هدف رژیم تحریم‌های بین‌المللی به روشنی مشخص شود و تحریم‌ها به عنوان آخرین چاره محسوب شده و پس از رفع زمینه‌های آن به سرعت لغو شوند.

دهقانی با انتقاد از رویکرد غیر سازنده برخی از کشورها در برخورد با پیشنهادهای جنبش عدم تعهد در خصوص موضوعات مهم منشور ملل متحد، با تبیین هدف این پیشنهادات در تقویت عملکرد دموکراتیک سازمان ملل متحد، خواهان بررسی دقیق این پیشنهادات از سوی کمیته ویژه منشور ملل متحد شد.

کد N1005630