فیلم/ بمباران پایگاه آموزش تروریست ها در حومه دمشق

سیاسی

بین الملل: جنگنده های روسیه در حملات هوایی خود به سوریه، پایگاه آموزش تروریست ها در حومه دمشق را بمباران کردند.

فیلم/ بمباران پایگاه آموزش تروریست ها در حومه دمشقبین الملل: جنگنده های روسیه در حملات هوایی خود به سوریه، پایگاه آموزش تروریست ها در حومه دمشق را بمباران کردند.

کد N1005601