تاکید دولت افغانستان بر اقدامات فوری در خصوص زلزله زدگان

سیاسی

پس از وقوع زمین لرزه بی سابقه در افغانستان، دولت این کشور کمیته ای اضطراری برای رسیدگی به زلزله زدگان تشکیل داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، رئیس جمهور و رئیس اجرایی دولت افغانستان بر رسیدگی فوری به وضعیت آسیب دیدگان و متضررین این حادثه تاکید کردند.

اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان از آغاز روند کمک رسانی که زلزله زدگان خبر داد و گفت: دولت در تلاش است تا مناطق و مردمان آسیب دیده ر ا آسیب شناسی کرده و کمک های اولیه را برایشان ارسال کند.

عبداله عبدالله، رئیس اجرایی دولت افغانستان نیز از جامعه مدنی خواست تا همسو با دولت در جهت کمک به مردم فعالیت کنند.

زلزله دیروز افغانستان از جهت شدت و دوام آن در تاریخ افغانستان بی سابقه است.

در این حادثه دست کم 311 نفر کشته شده اند که البته بیشترین آمار قربانیان متعلق به کشور پاکستان است.

کد N1005355