تشکیل کمیسیون مشترک برای بررسی لایحه پیش درآمد قانون برنامه ششم توسعه

بررسی «لایحه قانون تنظیم برخی از احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» که صبح امروز سخنگوی دولت آن را به مجلس آورده بود، به کمیسیون مشترک در مجلس واگذار شد.

به گزارش خبرآنلاين، اين لايحه با قيد يک فوريت به مجلس ارائه شده بود اما نمايندگان با فوريت آن موافقت نکردند.

احمد توکلي نماينده تهران در تذکري با اشاره به اينکه اين لايحه به 10 کميسيون مجلس از کميسيون بهداشت و درمان تا کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، قابليت ارجاع دارد؛ گفت: بر اساس آيين نامه داخلي مجلس هر لايحه بايد داراي موضوع و عنوان مشخص باشد و داراي مواد متناسب با اصل موضوع لايحه باشد. نمي توان براي اين لايحه دولت کميسيون اصلي تشخيص داد، چون کميسيون اصلي حق وتو نسبت به ديگر نمايندگان دارد. دولت براي هر ماده از اين لايحه بايد لايحه مجزا بدهد و از ان دفاع کند.

حجت الاسلام محمدحسن ابوترابي فرد که رياست جلسه را بر عهده داشت، گفت: اين لايحه موضوع مشخصي دارد. پيشنهاد رئيس مجلس هم پيشنهاد راه گشايي است که کميسيون مشترکي در مجلس تشکيل شود تا پيشنهادات دولت با ديدگاه هاي نمايندگان اصلاح شود.

البته هنوز کميسوين مشترک تشکيل نشده و اعضاي آن مشخص نيست.

2727

 

 

کد N1005283