نوبخت به مجلس آمد/ احکام قانون برنامه در قالب لایحه ای مجزا تقدیم مجلس شد

سخنگوی دولت امروز لایحه ای را تقدیم مجلس کرد که طی آن احکام ثابت در قوانین برنامه احصا شده بود تا به عنوان قانون عادی در مجلس تصویب شود.

به گزارش خبرآنلاين، محمدباقر نوبخت با اشاره به اينکه لايحه بودجه سنواتي همواره به موقع در دولت يازدهم به مجلس آمده است، گفت: تبصره هاي تکراري بودجه حسب قولي که دولت به مجلس داد، در قالب لايحه اي همه را به مجلس ارائه مي کنيم. به گفته وي، تعداد زيادي از احکام و مواد قانوني در قانون برنامه نيز اين قابليت را دارد که به طور جداگانه احصا شوند. کما اينکه قانون برنامه پنجم، تجميع و تکرار احکام قوانين برنامه چهارم و سوم است. براي اينکه همين روند در قانون برنامه ششم تکرار نشود، احکامي که در قوانين برنامه سوم تا پنجم تکرار شده و اثر بخشي خود را نشان داده است، به طور جداگانه در لايحه اي تجميع شده اند.

نوبخت از  1414 حکم تکراري در قانون برنامه خبر داد و گفت:  پس از ارائه 10 قانون برنامه از قبل از انقلاب تا کنون، نبايد موارد تکراري در قوانين برنامه به مجلس ارائه شود. برخي از اين موارد در قوانين عادي ديگر به تصويب رسيده اند و نيازي به تکرارش نيستف برخي هم ديگر کارکرد خود را از دست داده اند. در حال حاضر 50 ماده از احکام بودجه تکراري است که لازم است به شکل مجزا به تصويب برسد تا ديگر در متن قانون برنامه تکرار نشود.

سخنگوي دولت وعده داد که لايحه بودجه سال 95 را دولت مطابق تعهد خود تا 15 آذر به مجلس ارائه دهد و لايحه برنامه ششم را هم در چارچوب سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و احکام مصوب در لايحه دولت توسط مجلس، تقديم خانه ملت کند

اين خبر کامل مي شود.

2727

 

 

کد N1005173