در جلسه علنی امروز؛

مجازات مسئولانی که به نفع یا ضرر نامزدها اعلام نظر کنند، تعیین شد

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجازات مسئولان دولتی و اعضای شورای نگهبان در صورت اظهارنظر به نفع یا ضرر نامزدها و جریانات سیاسی را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در دستور کار صحن علنی قرار گرفت.

نمایندگان قصد داشتند‌ با اصلاح ماده ۵۸ قانون انتخابات، نامزدهای انتخابات را موظف کنند هزینه‌ای را به شهرداری‌ها واریز کنند و پس از آن امکان تبلیغات داشته باشند که با پیشنهاد نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه، این ماده حذف شد.

فهرست مسئولانی که نباید به نفع یا ضرر نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات اعلام نظر کنند، تعیین شد

در ادامه نمایندگان با اصلاح ماده ۶۰ قانون انتخابات، مقرر کردند اعضای شورای نگهبان، اعضای هیات‌های نظارت شورای نگهبان، رئیس‌جمهور، وزیر کشور و معاونان و مشاوران آنها، رئیس ستاد انتخابات کشور، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آنها و اعضای هیات‌های اجرایی انتخابات و بازرسان و سایر دست‌اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات نمی‌توانند به نفع یا ضرر نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات اعلام نظر نمایند.

الصاق پوسترهای تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان‌ها و مدارس، ادارات و اتوبوس‌ها ممنوع شد

در ادامه نمایندگان با اصلاح ماده ۶۱ قانون انتخابات مقرر کردند الصاق اعلامیه، پوستر و هر گونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان‌ها، تابلوی مدارس و سایر موسسات آموزشی و سازمان‌های عمومی و ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و اتومبیل‌های دولتی و اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوسرانی و تاسیسات عمومی و دولتی و صندوق‌های پست، باجه‌های تلفن، پست‌های برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت مالکان یا متصرفان) در سراسر کشور ممنوع می‌باشد.

همچنین بر اساس تبصره این ماده، شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها می‌توانند با استفاده از امکانات محلی، مکان‌های مناسبی اعم از ثابت یا سیار برای الصاق یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین نمایند.

کد N1005159