عکس یادگاری با ظریف

محمدجواد ظریف,مجلس نهم

محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه صبح امروز به مجلس آمده بود تا پاسخگوی سوال حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان باشد. برخی نمایندگان از این فرصت استفاده کرده و با او گپ و گفت خصوصی داشته یا عکس یادگاری گرفتند.

عکس از ایسنا

2727

کد N1004800