ظریف به صحن مجلس آمد

وزیر امور خارجه برای پاسخگویی به سوال یکی از نمایندگان مجلس، در جلسه علنی امروز حضور یافت.

به گزارش خبرآنلاين، محمدجواد ظريف پس از پايان نطق هاي نمايندگان پاسخگوي سوال حسينعلي شهرياري نماينده زاهدان خواهد بود.

اين خبر کامل مي شود.

2727

کد N1003815