فیلم/ قطع خطوط امداد داعش میان سوریه و عراق

سیاسی

بین الملل: جنگنده های روسیه در ادامه حملات هوایی خود علیه مواضع تروریست ها در سوریه خطوط امداد داعش میان سوریه و عراق را بمباران کردند.

فیلم/ قطع خطوط امداد داعش میان سوریه و عراقبین الملل: جنگنده های روسیه در ادامه حملات هوایی خود علیه مواضع تروریست ها در سوریه خطوط امداد داعش میان سوریه و عراق را بمباران کردند.

کد N1003773