مصوبه مجلس درخصوص شیوه و نحوه تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس

انتخابات,انتخابات مجلس,انتخابات مجلس دهم

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مواد 34 و 56 این قانون را اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا،‌ براساس اصلاح نمایندگان در ماده 34 قانون انتخابات، اعضای هیأت اجرائی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و امضای صورت جلسات و اعتبارنامه منتخبین و انجام سایر وظایف قانونی می‌باشند.

تبصره 1- در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه یا دادستان و یا رئیس ثبت احوال در جلسات، هیأت اجرائی موظف است مراتب را طی صورت‌جلسه‌ای به مقامامات اجرائی مافوق آنها اعلام داشته، کسب تکلیف نماید.

تبصره 2 - در صورت غیبت فرماندار یا بخشدار یا دادستان و یا رئیس ثبت احوال حوزه انتخابیه و یا بروز هر نوع اختلاف در هیأت اجرائی که منجر به توقف انتخابات شود، هیأت نظارت موظف است مراتب را به فوریت به هیأت نظارت مافوق گزارش دهد.

تبصره 3 - هیأت اجرائی موظف است در صورت جلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضاء را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد.

براساس اصلاح مجلس در ماده 56 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، تبلیغات و شیوه‌های تبلیغی مجاز منحصر به موارد مجاز مذکور در این قانون است و مراجع اداری، انتظامی و قضایی موظف به برخورد با تبلیغات غیر مجاز هستند. فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی (مرحله اول و دوم) آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام

کد N1003770