فیلم/ پیشروی ارتش سوریه در حلب

سیاسی

بین الملل: ارتش سوریه در ادامه پیشروی های اخیر خود در روزهای گذشته چند روستای مهم در حلب را آزاد کرده است.

در هفته های اخیر و پس از توافق ایران، روسیه، عراق و سوریه برای همکاری علیه داعش، ارتش سوریه موفقیت های زیادی در مبارزه با گروه های تروریستی کسب کرده است.

کد N1003743