شما نظر بدهید/استفاده سیاسی و جناحی از مراسم سوگواری در مناسبتهای مختلف چه پیامدهایی دارد؟

مداحان

گاه و بیگاه برخی وعاظ و مداحان در هیئت های عزاداری مطالبی را مطرح می کنند که به زعم عده ای،بهره برداری سیاسی از اینگونه مجالس تعبیر می شود.

به نظر شما این اتفاق چه پیامدهایی می تواند داشته باشد.

دیدگاه خود را به صورت کامنت بنویسید.

 

1717

کد N1003689