سخنگوی سازمان انرژی اتمی: شروط رهبری برای مبادله اورانیوم را رعایت می‌کنیم

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با تاکید بر تنظیم دقیق قرارداد مبادله اورانیوم میان ایران و روسیه گفت:دقت می کنیم که ما به ازای مواد تحویل داده شده طبق قرار داد مواد مورد توافق دریافت شود.

مهر نوشت: بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی با تاکید بر مبادله اورانیوم بر اساس شروط مقام معظم رهبری گفت: در ارتباط با مبادله مواد غنی شده که ما به روسیه می دهیم و در قبالش موادی دریافت می کنیم حتما توجه خواهیم داشت که ما به ازای مواد تحویل داده شده طبق قرار داد مواد مورد توافق دریافت شود.

کد N1002655