قاسم سلیمانی به همراه دو نفر از شهیدان حرم در یک قاب

قاسم سلیمانی,سوریه

صفحه اینستاگرام قاسم سلیمانی تصویری از وی به همراه دو نفر از شهیدان حرم، شهیدان حسین بادپا(سمت راست تصویر) و مصطفی صدرزاده( سمت چپ تصویر) منتشر کرده است. شهید صدرزاده شب عاشورا به شهادت رسیده است.

27214

کد N1002306