تاخیر در گزارش حمله به بیمارستان قندوز

سیاسی

انتشار گزارش مربوط به حمله هوایی آمریکایی ها به بیمارستان شهر قندوز افغانستان به دلایل نامعلومی به تاخیر افتاده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامات ناتو اعلام کردند که انتشار گزارش وعده داده شده درباره حمله هوایی آمریکا به بیمارستان شهر قندوز در افغانستان با تاخیر صورت خواهد گرفت.

قرار بود ناتو گزارشی از حمله هوایی آمریکا به این بیمارستان منتشر کند که به گفته مقامات این سازمان قرار است در چند روز آینده این کار صورت گیرد.

اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا نیز طی کنفرانس مطبوعاتی خود در شهر واشنگتن علت این تاخیر را عدم تکمیل اطلاعات مربوط به این حادثه عنوان کرد.

وی گفت: برای انتشار گزارش درباره این حمله می خواهیم همه اطلاعات کامل باشند و تمام جزئیات مربوط به آن با اسناد و مدارک ارائه شود.

آمریکایی ها در سوم اکتبر سال جاری بیمارستانی در شهر قندوز افغانستان را مورد حمله قرار دادند و آن را اطلاعات اشتباه منابع افغان عنوان کردند.

پزشکان بدون مرز که در این بیمارستان فعالیت می کردند آمریکایی را به حمله هوایی از پیش تعیین شده علیه غیر نظامیان متهم کردند.

کد N1002014