هشدار رئیس حزب حرکت ملی ترکیه درباره هرج و مرج در این کشور

سیاسی

«دولت باهجه لی» درباره بروز هرج و مرج و یک کابوس وحشتناک برای ترکیه بعد از انتخابات پارلمانی این کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، رئیس حزب حرکت ملی ترکیه یک هفته قبل از انتخابات پارلمانی این کشور درباره به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه و تشکیل دولت تک حزبی توسط این حزب هشدار داد.

دولت باهجه لی گفت: نتایج انتخابات ۱ نوامبر بسیار مهمتر از انتخابات ۷ ژوئن است زیرا نتایج این انتخابات ممکن است منجر به بروز هرج و مرج و کابوس برای کشور شود.

وی گفت: حزب عدالت و توسعه با بکارگیری تمامی امکانات دولتی و فرصت ها ممکن است با فاصله بسیار اندکی پیروز انتخابات بشود، در این صورت ممکن است رئیس جمهور اردوغان با صدور بیانیه ای (مثل گذشته که از این کارها کرده)  بخواهد تغییر نظام کشور از پارلمانی به ریاست جمهوری را اعلام کند که در این صورت کشور در معرض یک هرج و مرج بزرگ قرار خواهد گرفت.

وی گفت بروز چنین وضعیتی موجب کابوسی برای ترکیه خواهد شد.

کد N1001663