عیادت رئیس جمهور از بیماران در ظهر عاشورا

حسن روحانی,عاشورا

رییس جمهور و وزرای بهداشت و رفاه همزمان با روز عاشور به عیادت از بیماران بیمارستان شهید فیاض بخش پرداخته و در محوطه این بیمارستان به عزاداری پرداختند.

نخستين عکس هايي که در گروه هاي تلگرامي از اين حضور رئيس جمهور منتشر شده، به قرار زير است:

2727

کد N1001654