در میان سکوت خبری چینی ها خود را برای مشارکت در حمله به سوریه آماده می کنند

ایرنا نوشت: روزنامه لبنانی الاخبار نوشت:هیاتی از وزارت امور خارجه چین در سفری به چند کشور منطقه ازجمله لبنان، آخرین اوضاع سوریه بعداز مشارکت مستقیم روسیه در جنگ علیه تروریست ها و امکان مشارکت پکن در حملات روسیه را بررسی کرد.

به گزارش ایرنا، الاخبار افزود:هیات چینی در دیدار با جبران باسیل وزیر امور خارجه لبنان، همچنین نقش لبنان در مبارزه با تروریسم را بررسی کرد.
این روزنامه لبنانی خاطرنشان کرد که این سفر در میان سکوت خبری صورت گرفت و معلوم نیست هیات چینی با دیگر مقامات لبنانی هم دیدار کرده است و یا نه.
الاخبار به نقل از منابع خود تصریح کرد: سفر سریع هیات چینی به لبنان در چارچوب سفر منطقه ای این هیات ویژه امور گروه های تکفیری و مبارزه با تروریسم صورت گرفت.
این روزنامه لبنانی نوشت: هیات چینی در سفر منطقه ای خود همچنین اوضاع سوریه را بعداز مشارکت مستقیم روسیه در جنگ علیه تروریست های تکفیری بررسی کرده است.
الاخبار افزود: هیات چینی همچنین شرایط مشارکت پکن در حملات روسیه علیه گروه های تروریستی تکفیری مسلح را هم مورد بررسی قرار داده است.

4949

کد N1000706